top of page

מדרגות מס רכישה לשנת 2021

אלה הן מדרגות מס הרכישה המעודכנות לשנת 2021 המפורסמות ע"י רשות המיסים על רוכש דירת מגורים יחידה

החל מיום16.1.2021 עד 15.1.2022על חלק השווי שעד 1,747,865 ש"ח לא ישולם מס


על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח 3.5%


על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח 5%


על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח 8%


על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח 10%
Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535


בתים בסביון: קניה/שכירות/מגרשים
Comments


bottom of page