top of page

טעויות העלולות לחבל במכירת נכס


לכאורה, הליך מכירת בית נראה פשוט מאד: מנקים ומסדרים את הנכס, מראים אותו למספר לקוחות מתעניינים, ואחד מהם קונה אותו. המציאות היא שהתהליך הרבה יותר מורכב וכרוך בשיקולים משפטיים ופרקטיים שאינם תמיד נהירים למוכר. לפעמים מוכרי נכסים עושים טעויות עליהן משלמים ביוקר לאחר שהמכירה הושלמה.

יש בעלי נכסים הסבורים שמרכיבי התמחור כוללים את המחיר שהם שילמו עבורו + השדרוגים שהשקיעו בנכס + מיסוי המכירה + שכה"ט של יועץ הנדל"ן שנבחר לצורך ביצוע המכירה. אין הם לוקחים בחשבון את מצב השוק (שוק מוכר, שוק קונה, שוק מאוזן), או את ערכו הריאלי בשוק.

"בחינת השוק" ע"י תמחור גבוה, היא פוטנציה לטעות. הימנעו מ"משחקי" תמחור משתנים. קבעו מחיר ריאלי ומתאים מהרגע הראשון.

מחיר ריאלי ונכון מתבסס על השוואה מול נכסים בסדר גודל, איכויות, וגיל דומה. יתכן שהתמחור הזה אינו הולם בעיני בעל הנכס, אולם תמחור יתר ממקום של ערך סנטימנטלי או במגמה לבדוק את תגובת השוק, יכול לגרום לכך שהנכס יעמוד תקופה ארוכה מאד בשוק.

תמחור נכון לצורך מכירה מהירה הינו צעד הגיוני, היות וכשהנכס עומד זמן רב בשוק, תתעורר בלקוחות הפוטנציאליים הקונים, השאלה מה לוקה בנכס שאינו נמכר. יתרה מזו, עובדה זו תעזור במכירת נכסים אחרים המוצעים בשוק במחיר נמוך יותר, היות והנכסים האחרים יראו כ"מציאה" לעומת הנכס היקר.

טעות נוספת הינה ביצוע שדרוגים יקרים טרם הוצאת הנכס למכירה לשוק.

זה דבר אחד להכין נכס למכירה שיראה במיטבו ויתפקד בצורה אופטימלית, לבין ביצוע שדרוגים יקרים לצורך תמחור גבוה יותר. הכנת הנכס הינה דבר פרקטי ומחושב הנועד להתאים למחיר המבוקש, בעוד השדרוגים היקרים, לעיתים רחוקות יחזירו את ההשקעה הכספית שנעשתה. מקדו את השדרוגים באלמנטים שיבטיחו את ההחזר על ההוצאות שלכם, למשל שדרוג הבידוד בגג רלבנטי יותר משדרוג המטבח. הראשון יבטיח איכויות תפקודיות משודרגות, בעוד השני הוא ענין של העדפה וטעם אישי שלא תמיד יהלום את הקונה הפוטנציאלי, ואז ההשקעה היתה לריק.

טעות נוספת היא העלמת מידע אודות ליקויים הקיימים בנכס.

במידה ובעלי הנכס נשאלים שאלות ספציפיות לגבי תקינות הנכס, ובוחרים שלא לענות בשקיפות מלאה, בדיקת בדק בית עלולה להוכיח אחרת מהתשובות, וע"יכ לחבל בקיום עסקת מכר. במידה ובעל הנכס "העלים" מידע שיתגלה לאחר המכירה, הוא עלול להיות חשוף לתביעה משפטית.

טעות נוספת היא מכירה עצמאית ללא עזרתו של יועץ נדל"ן מקצועי.

נכון הדבר שלהעזר ביועץ נדל"ן כרוך בתשלום שכ"ט, אולם שכ"ט זה הינו בגין יישום שיטות שיווקיות מגוונות המסייעות לקדם ולזרז את מכירת הנכס. בדרך כלל מכירת נכס ללא סיוע יועץ נדל"ן עלולה להציג את הנכס במחיר גבוה או נמוך מערכו. השירות של יועץ הנדל"ן בא להקל על בעל הנכס מלהתעסק בכל הלוגיסטיקות הכרוכות במכירה. כמובן שהאינטראקציה בין בעל הנכס פועלת לפי תאום ציפיות ודרכי פעולה. גיבוש דרך הפעולה יגיע לדקויות הנדרשות תוך שמירה על יושר ושקיפות מלאה בתהליך רגוע וזורם.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535

בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page