אפשר להתווכח עם הגיון. אי אפשר להתווכח עם רגש – בעלי נכסי יוקרה, לתשומת ליבכם !

חיבור רגשי של לקוח לנכס יוקרה, ממנף את סיכויי הגשת הצעה לרכישתו.

כיצד יכבוש נכס יוקרה ספציפי את ליבו של קונה פוטנציאלי?

ההבדל בין נכס המלהיב לקוחות רבים להציע הצעת מחיר, לבין נכס היושב חודשים או שנים, הינו באופן בו גורם ללקוח להרגיש עם חשיפתו לבית.

כאמור, חללים צפופים, חשוכים ועמוסים, מעוררים רגש דחיה עבור לקוחות. גם אני, בבואי לבחון נכס עבורי, כבר ברגע הכניסה, יכולתי לדעת אם יש טעם להמשיך, או ליסוב לאחור ולעזוב כבר בהתחלה.

תצוגת הבית, אמנות עיצוב הבית לצורך מינוף מכירה, ולו בקטנה, באופן שימשוך תשומת ליבם של לקוחות – יכולה לזרז באופן מהותי את מכירת הבית ובמחיר גבוה.

עי"כ נוצרת אוירה בה הקונה הפוטנציאלי ממש יכול לדמיין את חייו נרקמים מול עיניו בנכס.

כמובן ניתן להעצים את החיבור הרגשי גם ע"י הפעלת חוש הריח: אם ע"י קטורת מעודנת או עוגה רייחנית