מיקסום סיכויי מכירת נכס באמצעות ביטול מאפיינים אישיים

חשיבות ביטול מאפיינים אישיים הינה חיונית ומהותית לצורך חיבור רגשי של לקוח קונה לנכס.

המטרה הינה ליצור הזדהות מיידית של הלקוח עי"כ שיוכל לדמיין את עצמו בתוך הבית כבשלו, לא כמחפש את עצמו בבית שלכם וטעמכם האישי.