top of page

מיקסום סיכויי מכירת נכס באמצעות ביטול מאפיינים אישיים

חשיבות ביטול מאפיינים אישיים הינה חיונית ומהותית לצורך חיבור רגשי של לקוח קונה לנכס.

המטרה הינה ליצור הזדהות מיידית של הלקוח עי"כ שיוכל לדמיין את עצמו בתוך הבית כבשלו, לא כמחפש את עצמו בבית שלכם וטעמכם האישי.

המטרה הינה להעניק פלטפורמה, עד כמה שניתן נקיה, בה הלקוח יוכל להנשא על כנפי הדמיון למקם את חפציו ולשלב את טעמו בנכס המוצג נגד עיניו. זהו החיבור הרגשי שימריץ את הלקוח להגיש הצעה לרכישת הנכס.

מאפיינים אינדיבידואליים, עד כמה שיהיו מרהיבים, מקטינים הזדהות ויכולת חיבור עבור המגוון הרב ביותר של לקוחות בעלי טעם וסגנונות שונים. הדבר יצמצם את קהל הלקוחות לנישה ספציפית בלבד.

כדי למקסם חיבור של לקוח לנכס, יש להציגו כנייטרלי, מרווח, משקף את האיכויות העצמאיות שלו. יש למקד את הדגש בפוטנציאל העיצובי הגלום באיכויותיו. נכון הדבר, שבית "לבוש" הוא אטרקטיבי יותר, אולם יש להציגו בצורה קלאסית, נקיה ואלגנטית ככל שניתן. באופן כזה, הנכס יוכל להתאים למגוון "טעמים"/סגנונות של לקוחות פוטנציאליים.

יש להדגיש ולחשוף איכויות מהותיות של הנכס. לדוגמה: במידה וישנה רצפת פרקט, מן הראוי להציגה ולא להסתיר ע"י שטיח (גם אם יהיה אוריינטלי ייחודי. השטיח לא נשאר). במידה ויש חלונות/פרופילים בלגיים, יש לחשוף אותם ולא להסתיר ע"י וילונות כבדים וכד'.

עבור בעל הנכס, פינוי האלמנטים האישיים וריהוט עודף, יהיה שלב מקדים ומסייע לפינוי הממשי. שלב הכנה שיקטין את עומס המעבר לכשיתבצע.

לסיכום: כדי למקסם סיכויי מכירה וחיבור רגשי של לקוח קונה לנכס, יש להוציא את ה"ביתיות" המשקפת את בעל הנכס מהבית, וליצור כר דמיוני רחב אצל הלקוחות המבקרים בו.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page