top of page

הגשם והחורף כסמנים אינדיקטיביים למצב נכס לאשורו


הגשם והחורף כסמנים אינדיקטיביים למצב נכס לאשורו

ישנה מגמה יורדת של ביקורי לקוחות בנכסים למכירה/השכרה בתקופת הגשמים.

מטבע הדברים לא נעים לדשדש בגשם ובקור, הנכסים גם אינם מוארים במיטבם באור השמש, אולם ישנו ערך מוסף לביקור בנכסים בתקופה זו.

מידת תקינות וראויות הנכס ניכרת היטב בעמידותו מול הטבע.

הגשם יכול להעיד עבור בעל הנכס על ליקויים שיש לתקנם, טרם יגיעו לקוחות פוטנציאליים: נזילות, סתימות, גג לוקה, סימני רטיבות, הצפות ועוד.

המרתף מהווה מוקד להיקוויות מים ושיטפונות. משאבה לא תקינה יכולה לגרור שיטפון. יש לבדוק אם נוצר עובשת האם יש ריח של טחב? האם יש סימני רטיבות בתקרה ובקירות?

הגג. גם אם הגג חדש, יש לבדוק אם אין דרכו נזילות הניכרות בתקרת הבית. האם הבידוד תקין? האם וונטות חדרי רחצה הפונות לגג, באם יש כאלה, יוצרות רטיבות ועובש בגג?

במידה ויש מרזבים, האם מי הגשם נשטפים דרכם או שמא פתח הניקוז סתום ע"י ענפים ועלים?

אם הנכס ממוקם במיקום נמוך, האם יש היקוויות של מים המונעות גישה הולמת? האם הניקוז תקין?

יש לבדוק את המעטפת של הנכס: שליכטה/שפריץ. בדרך כלל הגשם מתרכז בכיוון אחד של הנכס. יש לבדוק מה מצב הקירות החיצוניים.

לסיכום: תקופה זו, משקפת את מצב הנכס ועמידותו בתנאים שאינם אופטימליים, על כן, מן הראוי ללבוש מעיל ומגפיים, להסתתר מתחת למטריה, ולגלות מציאות מדוייקת.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page