עצות חשובות למשכירי נכסים

1) ראוי שבעל הנכס יתייחס לענין ההשכרה כעסק בו כל שלב מתועד ומתוייק.

2) טרם קבלת הערבות הבנקאית, מן הראוי לערוך בדיקה קפדנית של הנכס ולתעד אותה, כך שעם תום השכירות, במידה וימצאו ליקויים שלא יתוקנו, תוכלו לממש את הערבות.

3) היו חביבים וידידותיים, אולם וודאו ועירכו בדיקה מקיפה ביחס ללקוחות הפוטנציאליים להשכרה.

4) תנו ספציפיקציות ברורות בחוזה ותאמו ציפיות, כדי שלא יווצרו אי הבנות בעתיד.

5) רצוי לוודא שאין ללקוחות כל רקע פלילי, צווי פינו