top of page

טעויות מיצוב בתפיסת הפנג שווי

טעויות מיצוב בתפיסת הפנג שווי

ישנם מקרים בהם תכנית הבית אינה עולה בקנה אחד עם כללי הפנג שווי.

החל משירותים הממוקמים מול דלת הכניסה ועד גרם מדרגות הממוקם במרכז הבית. יש לדעת לזהות את האספקטים השליליים של הפנג שווי, ולדעת לאזן אותם ואת האנרגיה המאתגרת אותם.

במידה ואתם מכוונים לקניית נכס, נסו להמנע מנכס המציע את המצבים/מיקומים הבאים:

דלת קדמית מול דלת אחורית – במצב כזה, האנרגיה, הצ'י, נכנסת דרך דלת הכניסה ובקו ישיר עוברת/בורחת דרך הדלת שממול, מבלי להתעכב בחלל הבית ולהזין אותו אנרגטית. יש להמנע ממצב זה.

גרם מדרגות הממוקם ישירות מול דלת הכניסה – דלת הכניסה נקראת "הפה של הצ'י (אנרגיה)". דרכה האנרגיה נכנסת הביתה ומזינה אותו באנרגיה. כאשר דלת הכניסה ממוקמת מול גרם המדרגות, האנרגיה תזרום במהירות, מבלי לעצור, למעלה או למטה, מותירה את קומת הכניסה ללא האנרגיה הרצויה.

שירותים הממוקמים מול דלת הכניסה – במיקום כזה, ובמידה ודלת השירותים פתוחה, האנרגיה "תברח" לשירותים ולפתחי הניקוז, מותירה את הבית ללא אנרגיה ראויה.

חדר רחצה במרכז הבית - נחשב כמיקום לא ראוי מבחינת הפנג שווי. מרכז הבית נחשב כנקודת האיזון של ין ויאנג ורצוי תמיד להשאירו פתוח ומואר (ר' גם גרם מדרגות במרכז הבית). זהו המרכז ממנו שאר אזורי הבית שואבים אנרגיה.

יח' הורים מעל לגראז' – הינה מיקום לא נכון מבחינת הפנג שווי. התנועה של כניסה ויציאה מתחת, יוצרת אנרגיה לא שקטה, הסותרת מה שיח' ההורים אמורה לשקף: שקט, נינוחות, רגיעה.

מסדרון ארוך וצר – מצב לא רצוי היכול להעלות תנועתיות מהירה מדי של אנרגיה, או לחילופין סטגנטיות וחוסר תנועתיות מאוזנת של אנרגיה.

כמובן שלכל בעייתיות הקיימת מבחינה מיצובית, פנג שווי יכול להציע פתרונות, אם מבחינת דקורציה או שינויים אחרים.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page