טעויות מיצוב בתפיסת הפנג שווי

טעויות מיצוב בתפיסת הפנג שווי

ישנם מקרים בהם תכנית הבית אינה עולה בקנה אחד עם כללי הפנג שווי.

החל משירותים הממוקמים מול דלת הכניסה ועד גרם מדרגות הממוקם במרכז הבית. יש לדעת לזהות את האספקטים השליליים של הפנג שווי, ולדעת לאזן אותם ואת האנרגיה המאתגרת אותם.

במידה ואתם מכוונים לקניית נכס, נסו להמנע מנכס המציע את המצבים/מיקומים הבאים:

דלת קדמית מול דלת אחורית – במצ