top of page

קונה ומוכר יקרים: הגשם כאינדיקטור ראשון במעלה לאיכויות הנכס המועמד למכירה


קונה יקר, הגשם הינו ידידך הנאמן. אמנם תקופת הגשמים אינה עונג גדול לדשדש רגליים בחיפוש אחר נכס חלומותיכם, אבל הוא מהווה אינדיקטור חשוב מאין כמוהו, המעיד אם הנכס ראוי וכשיר לרכישה.

מוכר יקר, הגשם מהווה עבורכם סמן מתריע לכל ליקוי קיים של נזילה, סתימה, גג לא תקין, סימני רטיבות בתקרה, בקירות ובמרתף.

יש לשים לב לדברים הבאים:

1 – הגג. הגשם יעיד על מצבו ועמידותו. גם אם הגג נראה חדש, יש לדאוג לבדוק אם אין נזילות החודרות דרכו ועוברות לתקרה. יש לבדוק אם ישנם פתחי אוורור בגג. יש לבדוק אם קיים בידוד ראוי. האם ישנם סימני ריקבון? לפעמים וונטות של חדרי רחצה הפונות לגג יגרמו רטיבות ועובש לא רצויים.

2 – מרזבים. האם יש מרזבים? האם מחוברים היטב למבנה? האם הגשם השוטף עובר דרכם בחופשיות, או שמא סתומים ע"י ענפים ועלים רקובים מהרטיבות? לאן זורם הגשם היוצא מהמרזבים? היכן מתרכז?

3 – מיקום הבית. אם הבית ממוקם במקום נמוך, יש סיכוי שהגשמים יתרכזו ויקוו סביבו. האם ישנו ניקוז ראוי למי הגשמים/תעלות ניקוז שימנעו שיטפון וריכוזי מים מסוכנים?

4 – בדרך כלל, צד מסויים של הבית זוכה לכמות גשם גדולה יותר. יש לבחון את הבית על כל צדדיו ולבדוק את עמידות הצד החשוף ביותר. האם יש התפוררות של הקירות? כתמים?

5 – המרתף. מוקד ללחות, עובש ורטיבות. האם יש ריח של טחב? האם יש סימנים המעידים על רטיבות (יש לבדוק אם יש תיקוני צבע לא ברורים) בקירות ותקרה. האם יש עובש?

לסיכום: לך הקונה, הנכס ישקף את איכותו בשקיפות מלאה. לך המוכר, הגשם יתריע על כל ליקוי קיים ויאפשר תיקונו המוחלט טרם מוצג למכירה.

בהצלחה !!!

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page