קונה ומוכר יקרים: הגשם כאינדיקטור ראשון במעלה לאיכויות הנכס המועמד למכירה