מידת כדאיות הוצאת נכס למכירה לשוק בתקופת הסתו/חורף