top of page

ביתכם אינו נמכר? האם אתם מרגישים שרובצת עליו מן "קללה"?


יתכן שכבר התחלתם לאבד תקוה. הבית עומד בשוק מעבר לשנה. ההבטחות שקיבלתם לא התממשו. לקוחות שהגיעו מציעים מחיר לא ראוי, הבית עומד, ו"תחנת רכבת" של אנשים באים והולכים מערערת את השקט והשלוה.

ישנן מספר דרכים להתמודד ולקדם את מצב התקיעות.

חישבו וישמו דרכים שיוכלו לשפר את הנכס.

יתכן שקשה להכיר בכך, אולם ישנו מצב שלקוחות לא אוהבים מה שעיניהם רואות. שפרו את הנכס. בתקופת הסתו/חורף, בעלי מקצוע מחפשים עבודות שדרוג/שיפוץ, וישמחו להרתם לעבודות קלות במחיר נמוך יותר מאשר בעונת השיפוצים החמה (אביב/קיץ). עבודות כשיפוץ דק, עבודות צביעה קלות וכד'.

במידה והתקציב אינו מאפשר, ואתם מודעים לצרכי שיפוץ שונים, דרך אחרת הינה לקבל הצעת מחיר לשידרוגים האלה, ובמידה והנושאים האלה עולים כבעייתיים, תוכלו להציג הצעת מחיר מפורטת ולהציע גמישות בסגירת מחיר העיסקה. כך תצאו אמינים, רציניים, גמישים, ותדעו מה הערך המדוייק שיש להוריד מהסכום שביקשתם.

במידה וכבר אינכם יכולים לחכות עוד, יש מקום להורדה משמעותית במחיר. להפוך את הנכס לנכס "מציאה", ואז יחטף כלחמניה טריה.

כסף. מחיר אטרקטיבי, תמיד יעשו את העבודה. תמיד ימצא לקוח למחיר אטרקטיבי.

אופציה נוספת, היא השכרת הנכס. כך לפחות יניב הכנסה פאסיבית, ובחוזה ניתן להכניס סעיף פינוי תוך זמן מוסכם, במידה והנכס ימכר. יחד עם זאת, יש לנקוט בבחירה זו בזהירות. ראשית תתבקשו להיות מוכנים לכל בעיה וקלקול שתדרשו לתקן. שנית, אם הנכס לא נמכר עד עתה, יתכן ששוכרים לא הולמים (גם אם בדקתם מי הם), יוסיפו להדרדרות מצב הנכס. מידת הסבירות היא ששוכר לא ישמור על הבית שלכם כמותכם. עליכם להיות מוכנים לטפל בכל שידרש עם צאתם, גם מבחינה כלכלית וגם הקדשה רגשית.

יש מצבים שמיקום הנכס או הסביבה שלו, אינם מקדמים מכירה : אנטנות סולולריות, קווי מתח גבוה, לולים, בית קברות ועוד. אלה מצבים נתונים שאי אפשר לשנות או להתעלם מהם. מנגד, ניתן להציג אישורים לתיקניות האנטנטות/ קווי מתח גבוה, ולהדגיש יתרונות מוספים הקיימים בנכס, שיקטינו את משמעות הנכתב לעיל.

במידה ואתם עוזבים את הנכס ועוברים טרם מכירתו, יש להקפיד על תחזוקה פנימית ופרזנטציה מטופחת של הגינה/ בריכה/חצר. כאן יש לשקול מחדש את ענין ההשכרה, היות ועדיף שהנכס יתוחזק, מאשר יעמוד ריק והבלאי יתקוף אותו עם כל יום שעובר, מה שיוסיף קושי למכור, על הקושי הקיים.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page