לקוחות קונים - עצות בנושא בדק בית טרם קניה


איך לקבל מידע ראוי בבדק בית, ולהשתמש בו לצורך מו"מ.

בהליך הרכישה, יעמוד הקונה מול מספר הוצאות מעבר לרכישה עצמה, הכוללות הערכת מצב הנכס, שכ"ט ומיסוי.