עצות ביחס לבית בו יש מרתף


בהערכת איכויות נכס, תמיד להמצאות מרתף ישנה עדיפות בכך שמקנה שטח נוסף למגורים, אירוח ואחסון.

יחד עם זאת, עליכם לבדוק היטב מה מצבו. לרב נמצאות במרתף מערכות התפעול של הבית: אינסטלציה, חשמל, גז. מרתף שאינו בנוי כראוי עלול לכרוך תיקונים יקרים, ואף לגרום נזק לבית.

מרתף שאינו בנוי היטב יכול להוביל לתוצאות מזיקות: במידה והאיטום לוקה, תיווצר בעיית עובש. כמו כן, מרתף ללא אישורי בניה, יכול לגרום לקנסות.

אלה נקודות מהותיות להתייחסות, במידה ונכנסים למו"מ לצורך רכישת הנכס.

בבואכם לבחון את המרתף הקיים, יש ל