top of page

עצות ביחס לבית בו יש מרתף


בהערכת איכויות נכס, תמיד להמצאות מרתף ישנה עדיפות בכך שמקנה שטח נוסף למגורים, אירוח ואחסון.

יחד עם זאת, עליכם לבדוק היטב מה מצבו. לרב נמצאות במרתף מערכות התפעול של הבית: אינסטלציה, חשמל, גז. מרתף שאינו בנוי כראוי עלול לכרוך תיקונים יקרים, ואף לגרום נזק לבית.

מרתף שאינו בנוי היטב יכול להוביל לתוצאות מזיקות: במידה והאיטום לוקה, תיווצר בעיית עובש. כמו כן, מרתף ללא אישורי בניה, יכול לגרום לקנסות.

אלה נקודות מהותיות להתייחסות, במידה ונכנסים למו"מ לצורך רכישת הנכס.

בבואכם לבחון את המרתף הקיים, יש לשים לב ל-7 הנקודות הבאות:

  1. היקוויות מים חיצוניות – עוד טרם כניסתכם לנכס, עליכם לבדוק האם יש היקוויות מים מסביב לבית. יש לבחון את מצב המרזבים סביב בסיס הבית. אם הבית ממוקם נמוך מגובה האדמה, יתכן מצב להיקוויות כאלה, אשר יובילו לבעיות רטיבות, עובש ואפילו הצפה במרתף.

  2. ריח עובש/ריח רע – מיד עם הכניסה למרתף, אפשר להריח במידה ויש ריח טחב. גם מרתף הנראה צבוע מחדש (בכך ניתן להסתיר עובש וסדקים), קוסמטיקה זו היא זמנית, וחוש הריח הוא אינדיקטור לקיום/אי קיום בעית רטיבות.

עליכם להפנות תשומת ליבכם האם ישנם מטהרי/מרענני אויר שנועדו ל"הסתיר" ריחות עובש. יחד עם זאת, קיומו של קולט לחות הינו דבר מבורך שפותר פעמים רבות בעיית עודף לחות. יחד עם זאת, עדיין אין זאת אומרת שבעיית לחות אינה קיימת. זאת ניתן לגלות בבדיקת בדק בית.

  1. שטיח בעל סימני רטיבות – במידה ויש שטיח במרתף, יש לבחון אם רטוב, או יש עליו כתמי מים יבשים. במידה ויש עדויות לכך, יש להניח שהמים הגיעו מהקירות.

  2. ליקויי תאורה – בדרך כלל ישנם שני מתגים למרתף. מתג עילי, בתחילת גרם המדרגות, ומתג נוסף במרתף. שימו לב ששניהם תקינים, אחרת זו אינדיקציה שעבודת החשמל לא נעשתה ע"י בעל מקצוע טוב. חיווט חשמלי לא ראוי, עלול לגרום לשריפה ויכול להעיד שלא ניתן למרתף אישור.

  3. מדרגות שלא הושלמו כיאות/אינן במיטבן - מתחת למדרגות יש לעיתים חלל אחסון. יש לבדוק האם ניתן לראות את תואי המדרגות או שמוסתר בחיפוי קיר גבס, דבר המעלה סימן שאלה נוסף לגבי תקיפות אישור למרתף.

  4. בדיקת יסודית של כל שטח המרתף – לרבות החלקים בהם ממוקמות המערכות השונות המתפעלות את הבית, כך תוכלו לבדוק את שלמות/מצב כל פינה ולאתר סדקים במידה וקיימים. אל תחששו לפתוח דלתות ולבדוק כל פינה ולחפש עדות לכל ליקוי אפשרי.

  5. העדר אישורים – תמיד יש לברר האם יש אישור/היתר למרתף הקיים. במידה ותרכשו נכס בו אין היתר למרתף, תהיו חשופים לקנסות או דרישת סגירה/אטימת המרתף.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535

בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page