top of page

פרדוקס היושרה בנדל"ן


עבודה במחיצת יועץ נדל"ן בעל יושרה השכלה והכשרה ברורה,

חשובה היות ומעניקה למוכר הנכס תמיכה וביטחון בעשיית ההחלטות הנכונות בשיווק הנכס, מו"מ ומכירת הבית הלכה למעשה.

בעלות על נכס יוקרה איכותי, מהווה מיקסום הפוטנציאל של מחיר ראוי. ככל שערכו של הבית ומצבו גבוהים, כך תוכלו לזכות במחיר גבוה.

יחד עם זאת, קיים הפרדוכס...

מצד אחד יועץ הנדל"ן מחוייב להגינות ויושר, כאשר מעצם תפקידו אמור להציג תמונת מצב עדכנית לגבי תמחור נכון של הנכס, פונקציה של מצב שוק, מצב הנכס, גיל הנכס, השוואה מול נכסים מאותה קטגוריה, ועסקאות/מכירות שהתבצעו בפועל (קרי, מה השוק נתן).

מצד שני, יועץ הנדל"ן מבין שגאוותו של בעל הנכס היא ביתו. החיבור הרגשי והמקום הסובייקטיבי בו בעל הנכס נמצא, אינם עומדים בקנה אחד מול קונה פוטנציאלי, הבוחן את הנכס באופן אובייקטיבי. יתכן שהקונה כבר ראה בתים בקטגוריה דומה, והנכס הספציפי הזה עומד בהשוואה אליהם.

כמו כן, יועץ הנדל"ן עומד מול יועצים אחרים שמטרתם לזכות בבלעדיות על הנכס, וממקום זה, יעריכו שווי נכס בהתאמה לציפיות בעליו, שאינו בהכרח משקף את הערך בפועל.

הפרדוכס עולה בין יושרה לבין הבטחות לוקות.

איך להמנע מהפרדוכס?

הפרדוכס קיים היות ומוכרי נכסים רוצים גם יועץ נדל"ן אמין וישר וגם את המחיר שהם מאמינים שביתם שווה. התשוקה לקבל את המחיר שהם מבקשים עומדת בעדיפות ראשונה מול הברירה הראשונה. במילים אחרות: ממגמה להשיג את המחיר שהם רוצים והובטח להם, בעלי הנכסים מניחים הנחה מוקדמת שיועץ הנדל"ן (שהבטיח להם את המחיר שהם רוצים) הוא בעל השכלה, ישר, בעל אמות מוסר גבוהות ויושרה אישית. מכח הנחה זו הם נשאבים להאמין בהערכת המחיר ש"מכרו" להם.

אם בעל נכס מאמין שזה לא משנה, שאפשר להתחיל "גבוה ולרדת אח"כ", זו חשיבה מוטעית, היות וכך הנכס יעמוד זמן רב בשוק. תתחיל מסכת אינסופית של ביקורי לקוחות שיציעו מחיר נמוך יותר, ובעקבותיה המחיר המבוקש ירד, ולאחר זמן מה הנכס יחשב "שרוף".

לאחר פגישות עם יועצי נדל"ן, אם תבחנו את הנתונים ומצב השוק בפועל, תוכלו, בעלי הנכסים, לעשות החלטה שקולה ואינפורמטיבית שתסייע בדיוק וזרוז המכירה.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page