10 סיבות מדוע מכירת נכס ישירות ע"י בעליו נופלת בסיכויה ממכירתו ע"י יועץ נדל"ן