5 סימנים המעידים על בררנות יתר בבחירת נכס לקניה המעכבים רכישה