צבע השנה בעיצוב לשנת 2018: ***אדום***


בנג'מין מור הכריז מעל במה במוזיאון הגוגנהיים כי צבע השנה הינו נגזרת של האדום: גוון CLIENTE AF-290.

הצבע הנבחר משקף עוצמה אנרגטית, ביטחון וחיות המאפיינים את מגמת התנועות החברתיות העולות היום בעולם.

בהתאמה לצבע זה, מוצגת פלטת צבעים המשתלבת בהרמוניה עם גוון זה (תמונה 2).

האמירות של הצבע מופיעות בכל חדרי הבית, תוך מיקוד תשומת הלב אליו בהשוואה לסביבה בו מוצג או שילובו בגוונים תואמים בפלטת הצבעים. יש ומוצג מעל קירות, ריהוט, בדים, כלים ואלמנטים דקורטיביים מושכי עין.