top of page

פרטיות וביטחון בנכסי יוקרה


בימי הביניים היו חופרים תעלות כדי להבטיח את הארמונות מפני פלישה, היום אמצעי ההגנה התחלפו בסריקה של טביעות אצבעות ושפע אמצעים נוספים. כמו אז, גם היום פרטיות וביטחון אישי היו בעלי חשיבות עליונה עבור בעלי נכסי יוקרה.

החל ממצלמות חוץ בעלות ראיית לילה, מתקנים צמודי תקרה בעלי חיישנים המתיזים גז פלפל וכלה במגוון מערכות אזעקה מתוחכמות.

חשיבות האבטחה הולכת וגוברת ועימה השתכללות מערכות מזהות טביעת אצבעות ומע' אזעקה, כאשר אלה מונעות ע"י הצורך בפרטיות מוחלטת הנדרשת ע"י בעלי הנכסים.

עפ"י דו"ח שהתפרסם ע"י LUXURY PORTFOLIO INTERNATIONAL,

82% מאנשים בעלי ממון בעולם העידו שבזמנים אלה חשיבות הפרטיות האישית, עליונה עבורם.

בארה"ב, 76% מקונים בעלי ממון העידו כי קיום בית חכם הכרחי מכח היותו מחובר לטכנולוגיות עדכניות המאפשרות הבטחת הנכס.

רב המשתתפים בסקר (61%) אמרו שביטחון הוא האלמנט ההכרחי ביותר עם קניית נכס.

39% אמרו שמועדפת שליטה על מערכת ההבטחה דרך הסולולרי.

38% גם העדיפו יכולת לנעול ולפתוח דלתות דרך הסולולרי.

הנטיה לפרטיות מניעה מוכרי בתי יוקרה להמנע מלפרסם אותם בלוחות נדלן, בהעדפה לשיווק נקודתי בדיסקרטיות המבוקשת ע"י יועץ הנדל"ן אשר בידיו הפקידו את הליך מכירת ביתם.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535

בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page