עיצוב הבית משקף תכונות של בעליו

עיצוב פנים הבית מהוה מראה משקפת של אופי ותכונות בעליו.

התמונות הבאות (משמאל לימין), מעידות על תכונות אלה:

בתמונה הראשונה עומדים חפצים אישיים לתצוגה. דבר זה מעיד על תחושת ערך עצמי גבוה. הדבר הראשון אליו מופנית תשומת לב הנכנס הוא האמירה האישית של הבעלים העולה מהעיצוב

בתמונה השניה שולחן עבודה עמוס המעיד על עשיה, התקדמות קדימה ושגשוג. שולחן עבודה חף מחפצים מעיד על קיפאון.

הפרסה בתמונה השלישית, אם סוסים אינם חלק מההויה הביתית, משקפים אספירציה או כמיהה למשהו שאיננו קיים.

בתמונה החמישית קיר מלא תמונות משפחתיות המעידות על אישיות נוסטלגית ומשפחתית.

בתמונה השישית רהיט, במקרה זה הספה, אלמנט איכותי דומיננטי בעל אמירה, המעיד על אדם מחושב הבוחר בחכמה במה להשקיע.