top of page

4 נושאים לבדיקה טרם קניית מגרש


מה חייבים לדעת לפני קניית מגרש


4 נושאים חשובים לבדיקה שיחסכו עוגמת נפש והוצאות מיותרות לפני רכישת מגרש.

רכישת מגרש כרוכה בהשקעה של מיליוני שקלים. לפני שמחליטים לרכוש מגרש מכל סוג שהוא, ישנ ם 4 נושאים בעלי חשיבות עליונה עליהם יש להקפיד. לקוחות הנמצאים בשלב שלאחר רכישת מגרש, לעיתים מגלים שלא בדקו 4 נושאים עיקריים לפני הקניה ועל כן אינם יכולים לבנות את הבית שראו בדמיונם אלא מה אפשרויות הבנייה העומדות בפניהם בפועל.

מובא כאן מידע המפרט את ארבעת הנושאים הללו.


הנושא הראשון: בדיקת זכויות הבניה על הקרקע


זכויות הבנייה על הקרקע נמצאות בתב"ע. תב"ע היא ראשי תיבות של תוכנית בניין ערים. התב"ע

מכילה ומגדירה את כל זכויות הבנייה על הקרקע הספציפית אותה אתם רוצים לרכוש. בתב"ע יופיעו

אחוזי הבנייה על המגרש, בתב"ע יהיה כתוב לדוגמא מה סוג הגג המאושר לבניה, האם מותר לבנות בריכת

שחיה , ואם כן , מה גודלה ובאיזה מיקום ניתן להקימה? אילו שטחים יחשבו שטחי שירות , ואילו יחשבו

שטחים עיקריים? כמה קומות תוכלו לבנות? לאיזה גובה יכול להגיע הבית? ועוד נקודות רבות ומגוונות

המשתנות ממגרש למגרש על פי החלטת הועדה .


מדוע חשוב לדעת מהן זכויות הבנייה לפני רכישת מגרש ?


כשאדריכלים מתחילים לתכנן בית חדש , ישנם 2 קווים עיקריים המנחים אותם : זכויות הבניה , וחוק

התכנון והבניה החל על כל המגרשים במדינת ישראל. האדריכלים מחוייבים על פי חוק , לתכנן לפי

קווים מנחים אלה , אחרת לא תתאפשר קבל ת היתר הבניה . להלן מספר דוגמאות להגבלות:


יש תב"עות המחייבות לבנות גג רעפים, בעוד אתם לא מכוונים לגג רעפים ומעדיפים מראה יותר

מודרני לבית. מראה כזה לא יתאפשר, מכיון שהתב"ע לא מאפשרת זאת. גג משפיע על האופי

והמראה החיצוני של הבית. דוגמא נוספת היא שטח הבנייה המותר. ישנם לקוחות הרוצים סלון גדול + מטבח עם אי + פינת אוכל ל- 10 סועדים + סוויטות מרווחות + פינת משפחה ועוד, כאשר בפועל אחוזי הבניה מוגבלים עפ"י התב"ע ולא מאפשרים מימוש כל הציפיות.


איך ניתן לקבל את המידע הנ"ל?


קיימות 2 דרכים לקבל מידע על זכויות הבנייה בקרקע.

הדרך הראשונה היא להיכנס לאתר של רמ"י, למלא פרטים בטבלה, ולקבל את התוכניות החלות על הקרקע אותה מעוניינים לרכוש . בתוכניות שיעלו, יופיעו הזכויות והכללים החלים על הקרקע. שימו לב שלפעמים יש כמה תב"עות ותרשימים. חשוב להתייחס למידע כולו. בכדי למלא את הטבלה עליכם לדעת מה מספר הגוש והחלקה.

דרך הנוספת לקבלת מידע היא לגשת לוועדה לתכנון ובניה האחראית על האזור בו נמצא המגרש,

ולהזמין מהם תיק מידע. הזמנה ז ו כרוכה בתשלום סמלי.

מי שיכול להזמין את תיק המידע הוא בעל המגרש, מיופה כוחו, או אדריכל.

חשוב לדעת שיש ועדות המאפשרות רק לאדריכלים לקבל את המידע, על כן כדאי לבדוק זאת טלפוני ת לפני

שניגשים פיזית למקום.

שימו לב! לכל ועדה יש ימי קבלת קהל שלה. מידע על ימי קבלת הקהל נמצא באתר של כל עיריה או מועצה

מקומית .


הנושא השני בדיקת טופוגרפיה וקווי בנין במגרש