מיקסום פוטנציאל זרוז מכירת נכס יוקרה ע"י יצירת חיבור רגשי של לקוחות קונים

ניתן לשמוע לקוחות קונים המעידים שהתאהבו בבית ברגע שנכנסו בדלת. בהרבה מובנים, קניית נכס משקפת יותר מחוייבות רגשית מאשר כלכלית. וכך מדוע? זאת בשל העובדה שהבית משקף אתכם, המקום בו אתם חיים, מגדלים משפחה ויוצרים את עתידכם.