מכירת נכס AS IS מול לקוח קונה

ישנם בעלי נכסים המוציאים את הנכס למכירה כפי שהוא: על ליקוייו ואיכויותיו. בעיני לקוח קונה, הגדרה זו עלולה להתפרש כמצב של צורך של בעל הנכס ל"היפטר" ממנו "בכל מחיר".

משמעות "AS IS" במהותה, הינה מכירת הנכס במצבו העכשוי. כולל הליקויים הקיימים בו ובכך המוכר, כביכול פוטר את עצמו מאחריות שיפוי עבור נזקים או ליקויים העולים ממצבו של הנכס.

כשמוכרים נכס "AS IS", אין הכוונה:

  1. שניתן להמנע מחשיפה